Speciallæge Habib Horsager

Habib Horsager er speciallæge i ortopædkirurgi og har en bred erfaring inden for det ortopædkirurgiske felt. Igennem sit arbejde på ortopædkirurgiske afdelinger på Århus Universitetshospital, Regionshospitalet Silkeborg og Viborg, Kolding sygehus og ikke mindst Aleris-Hamlet har Habib Horsager fået erfaring inden for håndkirurgi, skulder-albue kirurgi, fod- og ankel kirurgi samt hofte- og knækirurgi.

Habib Horsager har endvidere været engageret i de ortopædkirurgiske og plastikkirurgiske forskningsmiljøer, hvor publicerede artikler og status som foredragsholder til kongresser, har været de bærende elementer. Samtidig har Habib Horsager været aktiv i faglige selskaber som Yngre Ortopædkirurger Danmark og som repræsentant i Lægeforeningen.

Sygeplejerske Inge Høj
Administrationssekretær Pernille Storm