Hvem er vi?

Vores webstedsadresse er: www.boeoghorsager.dk. men er refereret til www.ortocare.dk 

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det?

Vi indsamler ingen personlig data udover den data vores besøgende sender via vores krypterede kontaktformular.

Kontaktformularer

Her sendes data krypteret via korrekt installeret SSL Certifikat. For ekstra sikkerhed scannes siden løbende med SiteLock for potentielle sikkerheds svagheder.

Cookies

Webstedet bruger tekniske cookies og statistik cookies for bedst mulig brugeroplevelse. Disse opbevares et døgn.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Vi bruger analytics til at spore besøgende. Hvis du ikke ønsker at bruge Analytics kan du afmelde det her

Hvem vi deler dine data med?

Ingen.

Hvor længe vi gemmer dine data?

Hvis du skriver en kommentar eller sender en mail, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret i max 1 døgn.

Hvor vi sender dine data?

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger

Speciallægerne Boe & Horsager
Skovgade 23C
7100 Vejle
Telefon: 75 72 28 88

Rettigheder i henhold til Persondataforordningen

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os som angivet ovenfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Klage over behandling af persondata kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, eller via mail på dt@datatilsynet.dk.