Om Habib Horsager

Habib Horsager er speciallæge i ortopædkirurgi og har en bred erfaring inden for det ortopædkirurgiske felt. Igennem sit arbejde på ortopædkirurgiske afdelinger på Århus Universitetshospital, Regionshospitalet Silkeborg og Viborg, Kolding Sygehus og ikke mindst Aleris-Hamlet, har Habib Horsager fået erfaring inden for håndkirurgi, skulder-albue kirurgi, fod- og ankel kirurgi samt hofte- og knækirurgi.Habib Horsager har endvidere været engageret i de ortopædkirurgiske og plastikkirurgiske forskningsmiljøer, hvor publicerede artikler og status som foredragsholder til kongresser har været de bærende elementer. Samtidig har Habib Horsager været aktiv i faglige selskaber som Yngre Ortopædkirurger Danmark og som repræsentant i Lægeforeningen.

Publikationer:

1. Allergisk kontakteksem udløst af curcumin-holdig klorhexidinsprit” Ugeskrift for Læger 2018

2. Collum femoris fraktur hos patient med osteopetrosis” Ugeskrift for Læger 2015

3. Complications 15 years after breast augmentation with polyacrylamide” Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 2015

4. Dyb venetrombose i penis” Ugeskrift for Læger 2014

5. “Ipilimumab til behandling af metastaserende melanom” Ugeskrift for Læger 2013

Læs speciallægens CV her og kursusliste her.