Forundersøgelse

Det er til stor nytte, hvis du forbereder dig godt inden forundersøgelsen. Er du velforberedt, får speciallægen flest mulige relevante oplysninger. Læs mere om forberedelse under patientsikkerhed.

Hvis du er blevet indkaldt pr. brev, er du blevet bedt om at udfylde et vedlagt skema med supplerende informationer til journalen. Dette gør vi for at optimere patientsikkerheden. Skulle du mod forventning ikke have modtaget skemaet, eller er du indkaldt på anden måde, kan du hente skemaet her i pdf-udgave. Vær opmærksom på at du kun skal udfylde de hvide felter.

Når du møder til forundersøgelsen, skal du melde din ankomst i skranken. Her afleverer du det udfyldte skema. Hvis du har spørgsmål til felterne – eller brug for hjælp til at udfylde skemaet – vil personalet være behjælpelig med dette på undersøgelsesdagen.

Ved forundersøgelsen vil sygehistorien blive gennemgået grundigt, herunder evt. tidligere behandling for samme lidelse, dvs. hvornår, hvor og med hvilket resultat. Et samtykkeark kan være nødvendigt at underskrive, for at det er muligt at indhente journaloplysninger og røntgenbilleder. Oplysninger om eventuelle andre sygdomme, som du er under behandling for, bliver vurderet.

Ved den efterfølgende undersøgelse gennemgås områder med ømhed, føleforstyrrelser og/eller hævelse. Der foretages en bedømmelse af fx. et leds funktion, dels ved en liggende undersøgelse, dels ved en gangprøve. Samtidig vurderes det, om der er normal cirkulation, følesans og bevægefunktion i øvrigt i pågældende arm eller ben.

Efter således at have klarlagt sygehistorie og kliniske fund, vil den videre plan blive lagt i samråd med dig. Det kan være, at det skønnes nødvendigt at få foretaget røntgenundersøgelse, MR-scanning, nerveledningsmåling eller anden form for såkaldt paraklinisk undersøgelse.

Såfremt behandlingen skal være operation, vil dette blive gennemgået med dig – både hvordan indgrebet i store træk udføres samt en gennemgang af sandsynlighed for fuldstændig helbredelse eller blot lindring af aktuelt besvær. De risikomomenter, ethvert kirurgisk indgreb har, uanset hvor omhyggeligt det udføres, gennemgås også.

Hvis du – efter at have modtaget disse informationer – accepterer et operationstilbud, vil du få en tid til operation, så vidt muligt under hensyntagen til dine ønsker og behov.