Konsultation

Hvis du er i sikringsgruppe 1:

Så skal vi have en henvisning fra din læge, før du kan få en tid. Sendes henvisningen direkte til os, indkaldes du automatisk til forundersøgelse, og det er derfor ikke nødvendigt at kontakte klinikken for tidsbestilling.

Er henvisningen sendt via Henvisningshotellet, er det nødvendigt, at du henvender dig hertil og oplyser CPR-nummer. Din læge informerer dig om, at henvisningen sendes via Henvisningshotellet.

Du er som henvist patient dækket af sygesikringen. Et patientforløb må ifølge Regionerne ikke overskride seks konsultationer (inklusiv telefon- og e-mail henvendelser) pr. henvisning. Overstiger forløbet seks konsultationer, er det nødvendigt med en ny henvisning. Denne fra Regionerne fastsatte bestemmelse kan ikke fraviges.

Hvis du er i sikringsgruppe 2:

Så kan du frit henvende dig i telefontiden og bestille tid til konsultation. Efter konsultationen får du en regning, og du kan derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen. Læs mere om sikringsgrupper på sundhed.dk.

Medlemmer af Sygeforsikringen Danmark gruppe 1 eller 2 – eller gruppe 5 med tilvalgt operationsdækning – ydes derudover tilskud til operationer og visse former for undersøgelser og behandlinger.

Aktuelle ventetid er gældende for alle patienter – uanset hvilken sikringsgruppe du tilhører.

Patienter, som tidligere har været i forløb i klinikken, kan ikke påberåbe sig fortrinsret, og må ligeledes acceptere aktuelle ventetid.

Mener du, at aktuel ventetid er uacceptabel, kan du via sundhed.dk finde behandler med kortere ventetid – eller du kan benytte dig af vores direkte link Find behandler med kortere ventetid. En privatpraktiserende speciallæge er ikke forpligtet til at viderehenvise patienter, dette skal du som patient selv iværksætte.

Klinikken tilbyder ikke telefon- og e-mail konsultation. Du kan derfor ikke påregne at kunne komme til at tale med speciallægen, hvis du ringer til klinikken. Meddelelser kan gives til sygeplejersken i telefontiden – og kan via denne videregives til speciallægen. E-mail-henvendelser indføres i journalen og videregives til gennemsyn af speciallægen. Der kan ikke forventes kvittering eller svar på disse meddelelser med det samme. 

Klinikken påtager sig ikke akutte behandlinger, med mindre der foreligger en telefonisk aftale mellem din egen læge og os herom, og at der er en elektronisk henvisning på vej.
Din egen læge har et direkte læge-nummer hertil.