Parakliniske undersøgelser

Når speciallægen skønner det nødvendigt at få foretaget røntgenundersøgelse, magnetrøntgenscanning, nerveledningsmåling eller anden form for ekstern undersøgelse, vil der blive sendt en henvisning til sygehus eller anden klinik, som herefter automatisk indkalder dig. I visse tilfælde skal du selv bestille tid. Du vil altid blive informeret om proceduren. Efter denne undersøgelse går der som regel nogle dage, inden klinikken modtager svar.

Når svaret er modtaget, vil speciallægen vurdere resultatet. Du vil herefter blive indkaldt til ny konsultation, hvor svaret gennemgås, og det videre forløb fastlægges. Er du henvist til flere undersøgelser, vil speciallægen lave en samlet vurdering, og du vil derfor først blive indkaldt, når der er kommet svar på alle undersøgelser.

Hvis resultatet af undersøgelsen viser, at der ikke er grundlag for et videre forløb i klinikken, vil svaret blive meddelt pr. brev.

Hvis sygehuset, der er henvist til, ikke kan tilbyde tid inden for ventegarantien, kan du henvende dig til patientkontoret i den pågældende Region for at blive henvist til andet sygehus eller privathospital. Mere information omkring dette findes på sygehusvalg.dk.

Bemærk! – Indkaldelser fra offentlige sygehuse sendes fremover som elektronisk post via e-Boks.dk.

Hvis du vil vide mere om parakliniske undersøgelser, kan du læse mere her: Parakliniske Undersøgelser