Attest og erklæring

Speciallægeerklæring

Det er en kunst at skrive gode speciallægeerklæringer, som dækker formål og behov for alle parter. Speciallægeerklæringen skal være uvildig og indeholde de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger, således at rekvirenten kan træffe en afgørelse.

En speciallægeerklæring skal indeholde en samlende og aktuel redegørelse for skadelidtes helbredstilstand. Speciallægen skal i erklæringen redegøre for hændelsen og/eller sygdommens indtræden, og hvornår skadelidtes symptomer begyndte. Speciallægen skal også redegøre for eventuelt forudbestående skader og sygdomme.

Speciallægen skal beskrive skadelidtes efterfølgende sygdomsforløb, herunder en opsummering af tidligere undersøgelser, diagnoser og behandlinger. Desuden skal speciallægen give en beskrivelse af skadelidtes subjektive gener mv. samt foretage en objektiv undersøgelse af skadelidte og beskrive resultatet af denne.

På baggrund af disse oplysninger skal speciallægen vurdere, om der rent lægeligt er sammenhæng mellem de gener, som skadelidte har, de fund, som lægen har gjort, og de undersøgelsesresultater, der måtte foreligge i sagen. Lægen skal endvidere vurdere, om alle behandlingsmuligheder er udtømte og eventuelt fremkomme med forslag til yderligere undersøgelse og behandling.

Funktionsattest

En funktionsattest består af en række spørgsmål, som speciallægen skal besvare. Besvarelsen består hovedsageligt af afkrydsning af foruddefinerede svarmuligheder. En funktionsattest tager derfor mindre tid at lave og er mindre omfattende.

Send en e-mail til info@ortocare.dk eller ring direkte til klinikken på telefon +45 7572 2888.