Speciallægeerklæring

En ortopædkirurgisk speciallægeerklæringbenyttes blandt andet i arbejdsskade- og forsikringssager.

En speciallægeerklæring består af en omhyggelig beskrivelse af patientens livssituation før og efter en ulykke, en grundig helbredsundersøgelse, samt en gennemgang af journaler, røntgenbilleder, m.v. På den baggrund konkluderes typisk, hvilken årsagssammenhæng, der er mellem en konkret problematik (f.eks en ulykke) og patientens nuværende helbredsstatus.

Vores speciallæge i ortopædkirurgi, Habib Horsager, har stor erfaring i udarbejdelse af speciallægeerklæringer inden for det ortopædkirurgiske speciale. Speciallægeundersøgelserne foretages efter aftale på Ortocare klinikken på Skovgade 23C i Vejle.

Send en email til info@ortocare.dk eller ring direkte til klinikken på telefon +45 75 72 28 88