Kørsel og patienttransport

Klinikken kan ikke tilbyde at hjælpe med at arrangere transport eller refundere transportudgifter. Der gælder andre regler for behandling hos speciallæger end for sygehusområdet.

Du kan læse de gældende regler for befordring og befordringsgodtgørelse på sundhed.dk.

Hvis du skal ansøge din kommune om befordringsgodtgørelse, skal du dokumentere, at du har været fremmødt i klinikken. Bed os om at stemple og underskrive din indkaldelse.