Fremmedsprogede patienter kan få tolkebistand, hvis dette er påkrævet. Hvis behovet er anført i henvisningen, vil sekretæren automatisk bestille tolk, når der udsendes en konsultationstid. Hvis det ikke er anført, må patienten eller en pårørende kontakte klinikken og oplyse sekretæren om, at der ønskes tolk – husk at angive ønske om sprog/dialekt og eventuelt køn. Klinikken samarbejder med Tolkdanmark, hvor der rådes over et stort udvalg af sprog/dialekter.